Profil szkoły Historia Działalność opiekuńcza Sale i gabinety Co słychać w szkole

Działalność opiekuńcza w naszej szkole

Profil szkoły

 O SZKOLE

Szkoła Podstawowa Nr 61 znajduje się w centrum Szczecina, ale stanowi w tej części miasta oazę zieleni dzięki ogrodowi, który otacza szkołę. Gdyby chcieć w skrócie opisać jej charakter, to można powiedzieć, że jest to szkoła S E R C A  i  R O Z U M U. Oznacza to, że stawiamy wymagania i dążymy do sukcesów naszych uczniów, ale pamiętając o dobrych relacjach z uczniami i rodzicami. Między innymi dlatego bierzemy czynny udział, wraz z innymi szkołami, w projekcie Sieci Szkół Przyjaznych realizowanym pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Rodziców. Uczniowie mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną bazę szkoły, w skład której wchodzą: duża i mała sala gimnastyczna, siłownia, pracownia komputerowa i centrum multimedialne z bezpiecznym dostępem do internetu (8 stanowisk), gabinety i pracownie przedmiotowe oraz nowoczesna sala audiowizualna do nauki języków obcych.  

Co to jest dobra szkoła?

Według nas to taka szkoła, która stale się sobie przygląda i doskonali, co ma odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach.

 

Nauczyciele                                                           

 

Nauczyciele mają do dyspozycji wszystko co niezbędne w nowoczesnej edukacji, m.in. laptopy, projektor, rzutniki, kserokopiarki. Ważnym obszarem jest sfera opieki i wspomagania. Dbają o to: pedagog, psycholog, pedagodzy specjalni m.in. z uprawnieniami do nauczania dzieci niewidomych, pielęgniarka, wychowawca Klubu Spotkań Twórczych oraz wychowawcy świetlicy, która działa w godz. od 7 do 16,3o.  

 

Dzieci

Dzieci mogą korzystać ze śniadań, obiadów oraz bufetu szkolnego. Szkoła jako centrum kultury jest miejscem odkrywania i rozwijania talentów i uzdolnień uczniów oraz spotkań z osobowościami. Gościliśmy m.in. Krystynę Feldman, Joannę Szczepkowską, Halinę Frąckowiak, Ryszarda Krynickiego, prof. A. Nalaskowskiego, prof. H. Obuchowską, Jakuba Śpiewaka z Fundacji KIDPROTEKT, ojca Jana Berezę i wiele innych osób.

Ważną osobą jest pani Ala - woźna, która zna wszystkich uczniów i wita wszystkich na dzień dobry  uśmiechem.

            

 Współpraca


Szkoła współpracuje m.in. z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Uniwersytetem Szczecińskim, Radą Osiedla, Policją, PSR, MOPR. Nauczyciele doskonalą systematycznie swoje umiejętności. Kadrę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani.  

 

  Wewnątrz szkoły

Nieustannie dbamy o estetykę szkoły i jej otoczenia. Dzięki pozyskiwanym środkom wnętrze szkoły jest bardzo kolorowe, estetyczne i funkcjonalne. Barwne korytarze, sale lekcyjne i toalety sprzyjają miłemu spędzaniu czasu w szkole i dobrze wpływają na uczniów. Ważne jest poczucie bezpieczeństwa, o które dbamy zarówno poprzez pracę z uczniami ( nasz program profilaktyczny znalazł uznanie recenzentów i był wprowadzany w kilku szkołach), jak i poprzez wyposażenie i uwrażliwienie pracowników. Sprzyja temu również brak anonimowości, gdyż do szkoły uczęszcza ok. 400 uczniów.

          Wyniki

Na sprawdzianie na zakończenie szkoły uczniowie nasi osiągają dobre wyniki, najlepsze wśród szkół okolicznych naszego rejonu .
Chcąc uatrakcyjniać naukę wprowadzamy innowacje pedagogiczne. Od nowego roku szkolnego (01.09.09r.) rozpoczęły pracę klasy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, angielskiego oraz klasa artystyczna.

 

Aktualności

Galeria zdjęć