Procedury Ogólne warunki

UBEZPIECZENIE

Procedury

Procedura postępowania związanego z roszczeniem na skutek NW z firmy ubezpieczeniowej AXA dla uczniów SP 61.

 

1. Podjęcie wniosku dotyczącego roszczenia w sekretariacie szkoły lub lub wydrukowanie ze strony internetowej Szkoły.

2. Uzupełnienie wniosku (wniosek do pobrania poniżej w linku) oraz dołączenie wszelkiej dokumentacji medycznej, kserokopii dowodu osobistego opiekuna prawnego ucznia oraz wszystkich dokumentów wymaganych w wykazie ( znajduje się na ostatniej stronie wniosku).

3. Potwierdzenie w sekretariacie szkoły zgodności dotyczących wniosku (pracownik sekretariatu potwierdza kserokopię zgodne z oryginałem oraz zgodność danych na wypełnionym wcześniej przez rodzica wniosku).

4. Wysłanie do firmy ubezpieczeniowej wniosku wraz z wymaganą dokumentacja lub złożenie osobiście przez opiekuna prawnego dokumentacji w siedzibie firmy AXA.

 

Adres biura AXA:

Biuro Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Szczecinie

Ul. Zbożowa 4

70-653 Szczecin

Wniosek_o_wyplate_swiadczenia_NNW_BPL.pdf

Aktualności

Galeria zdjęć