OBIADY

Opłaty miesięczne

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w  MARCU ,

koszt obiadów wynosi:

 21 x 4,50 zł = 94,50 zł,

 

Prosimy o wpłaty do 14.03.2019 r.

Prosimy o terminowe regulowanie należności !!!

 Wpłaty za obiady wyłącznie na konto bankowe.

Dane rachunku:

Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Michała Kmiecika 

70-214 Szczecin, ul. 3 Maja 4

10 1020 4795 0000 9102 0278 3587

Ewentulana zmiana terminu wpłaty,

do uzgodniania w pokoju 12 (administracja).

Przelew należy opisać inieniem i nazwiskiem dziecka, klasa do której uczęszcze oraz wpisać miesiąc za który jest uiszczana płatność.

W sprawie odwoływania obiadów w czasie nieobecności dziecka w szkole, proszę dzwonić pod numer telefonu 91 485 17 63.

Szanowni Państwo informujemy, że w każdym roku szkolnym należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka na obiady w naszej szkole. Kartę można pobrać klikając na link: KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA.docx

Regulamin szkolnej stołówki, którym objęci są wszyscy, którzy korzystają z obiadów: REGULAMIN.docx

WYDAWANIE    OBIADÓW     w   roku szkolnym 2018/2019

 

Uczniowie z klas    I, II, III i IV                 13:25  -  13:50

 

Uczniowie z klas I,II, III i IV uczęszczający do świetlicy                12:40  -  13:25

 

Uczniowie z klas    V, VI, VII i VIII                              12:20  -   12:40

Aktualności

Galeria zdjęć